Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

THÁNH LỄ TẠ ƠN

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CHÚA GIÊSU KITÔVUA VŨ TRỤ

VÀ LÃNH NHẬN CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO

Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng kính trọng thể Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Ngài là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngay từ khởi đầu công trình sáng tạo, Chúa Giêsu Kitô đã cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hoàn thành công việc tạo dựng vũ trụ cách tốt đẹp. Vì thế, Chúa Giêsu là Vua Vũ trụ, vua của sự sáng tạo,Vua của tình yêu,Vua của niềm vui, lòng bác ái, hoan lạc và bình an; Ngài là Alpha  – khởi đầu và Oméga -cùng đích… của vũ trụ vạn vật. Công trình sáng tạo vũ trụ và cứu độ con người được trọn vẹn là nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Ngài chết để địa vị Vua Tình yêu được trường tồn, và nước của Ngài được lan rộng, Ngài đã sống lại để duy trì tình yêu ấy. Đến ngày chung thẩm Ngài sẽ ngồi trên ngai xét xử công dân nước Ngài, cán cân công lý và luật xét xử dựa trên đức ái và sự công bằng mà mỗi người chúng ta đã làm khi còn sống trên đời này.

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Trong tâm tình hân hoan và cảm tạ, niềm vui được nhân lên cho Giáo xứ Đa Minh Ba chuông cũng như anh chị em Dự tòng hôm nay, vì được cử hành đúng trong không khí mà cả Giáo Hội Hoàn Vũ mừng mừng kính trọng thể Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ, mọi người được sum họp đông đảo trong ngôi Thánh đường thân yêu, cùng tham dự Thánh Lễ và đón nhận các anh chị Dự tòng vào lúc 17g30 ngày 19 tháng 11 năm 2022. Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho  23 anh chị Dự Tòng và 5 anh chị lãnh bí tích Thêm sức, được cử hành do Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP Giám Đốc TTMV chủ tế cùng đồng tế có Cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP đặc trách lớp Giáo lý Dự Tòng.

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Trước khi vào Thánh lễ, Cha Vinh Sơn chủ tế tiến về tiền đường nhà thờ cử hành nghi thức đón tiếp anh chị em Dự tòng. Nhà thờ là hình ảnh Hội thánh, được đón tiếp nơi cửa nhà thờ nghĩa là các anh chị được đón nhận vào Hội thánh, trở nên phần tử của Hội thánh, được sinh hoạt trong Hội thánh.

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Tiếp sau bài giảng lễ, các anh chị dự tòng công khai tuyên xưng tuyên bố từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin, và lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Từ đây, các anh chị đã trở nên những tạo vật mới và trở nên ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi trong cuộc sống, cũng từ lúc này các anh chị tân tòng sẽ bước đi trong Thần Khí và trở thành những chứng nhân cho đức tin. Đó là hồng ân tuyệt vời mà Chúa thương ban cho những tân tòng hôm nay.

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Các anh chị em tân tòng hân hoan đón nhận bí tích Thánh Thể trong niềm vui chung của cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 19g00 với phép lành cuối lễ và lời cảm ơn của đại diện lớp giáo lý. Cha chủ tế cũng cầu chúc các anh chị em tân tòng ngày càng lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, luôn sống trong niềm vui Tin Mừng.

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Sau thánh lễ, quý Cha đã chụp hình lưu niệm với các anh chị tân tòng.

Quả thật, tất cả chúng con “…Như nai rng mong mi tìm v sui nước trong, hn con cũng trông mong được gn Ngài, ly Chúa. Linh hn con khao khát Chúa Tri, là Chúa Tri hng sng…” (TV 42)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa là Vua Chí Công. Chúa trả lại cho con người những gì con người đã gieo trồng trong tháng năm trần thế. Chúa đã trao cho chúng con quyền tự do, thì chúng con phải nhận chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Chúa đã thương trao cho chúng con biết bao nhiêu nén bạc là những ân huệ vật chất, tinh thần trong suốt tháng năm trần thế, để sinh lợi cho sự sống muôn đời, thì chúng con sẽ lãnh nhận kết quả mình đã đầu tư.

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Lạy Chúa, xin dùng quyền năng Chúa Thánh Thần, làm cho vương quyền tình thương của Chúa thống trị tâm hồn chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng sống như Chúa đã sống, và dám chết như Chúa đã chết cho những con người bé mọn, khổ đau. Xin Chúa dùng lửa tình yêu thần linh của Chúa thiêu đốt mọi ước muốn ích kỷ, tham lam và hận thù ganh ghét trong cõi lòng chúng con.

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Tạ ơn Chúa và cùng cám ơn nhau “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa một niềm vui…” (TV125). Bởi một lẽ, hồng ân được thánh hóa và thánh hiến của anh chị em chúng con trong đại gia đình Giáo Hội đều được tiếp nhận nhưng không từ tình yêu tuyệt đối và vô biên của Đức Giêsu Kitô – Đấng Chí Thánh, Vua Vũ Trụ.

Maria PTH, Ban Truyền Thông

Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, ngày 19.11.2022

Xem thêm hình ảnh