Ngày 22.11.2022: Sự hữu hạn của thụ tạo

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 21, 5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

SỰ HỮU HẠN CỦA THỤ TẠO

Các giá trị vật chất ở đời này, dù có uy nga lộng lẫy đến đâu thì cũng có ngày sụp đỗ tan tành. Không có vật chất nào là vĩnh cửu ở trần gian này. Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ sự thật ấy để các ông đừng bám chấp vào thế gian mà phải hối hận trong ngày chung thẩm.

Những điềm báo của ngày phán xét chung thẩm: chiến tranh, động đất, ôn dịch, đói khát, điềm lạ trên trời dưới đất… chắc chắn sẽ xảy ra. Đồng thời, chúng cũng có tác dụng nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của mình, để biết từ bỏ thế gian và trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu hầu được cứu rỗi.