THÔNG BÁO: LỚP GIÁO LÝ THẦN HỌC GIÁO DÂN

 

 

Trung Tâm Mục vụ Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông thông báo:

THÔNG BÁO: LỚP GIÁO LÝ THẦN HỌC GIÁO DÂNChương trình học hỏi và đào sâu về Giáo lý Kinh Thánh dành cho giáo dân với :

  • Môn học: LỊCH SỬ CỨU ĐỘ
  • Khai Giảng: 19g00 ngày thứ Ba 29 tháng 11 năm 2022
  • Ghi danh: Từ 21/11/2022 đến 29/11/2022 (từ 18g00 đến 20g30)
  • Hạn chót: Ngày 29/11/2022

 

Quý Ông Bà, Anh Chị Em có nhu cầu học hỏi vui lòng đăng ký tại Văn phòng Trung Tâm Mục Vụ (Phòng 102).

Chân thành cám ơn!

 

                                                            TTMVĐM, ngày 20 tháng 11 năm 2022

                                                                   Văn phòng Trung Tâm Mục vụ