Ngày 21.11.2022: Đừng làm nô lệ tiền của

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 21, 1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

ĐỪNG LÀM NÔ LỆ TIỀN CỦA

“Bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” Bản văn Tin Mừng cho chúng ta thấy quyền năng của Đức Giêsu: Người biết tất cả những người đang ở đó, từ số tiền họ bỏ vào thùng cho đến gia cảnh của họ. Bà góa dâng cúng tất cả những gì bà có để nuôi thân cho thấy bà hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa.

Tuy nhiên, bản văn Tin Mừng không mời gọi chúng ta phải dâng hết mọi tài sản cho Giáo hội. Chúng ta cần dành tiền của để nuôi thân và lo cho người khác. Điều Tin Mừng nhấn mạnh đó là chúng ta đừng làm nô lệ cho tiền của, xem tiền của trọng hơn Thiên Chúa, nhưng hãy biết sử dụng nó để mưu ích cho bản thân và chia sẻ với anh chị em xung quanh.