Đức Thánh cha tiếp Ban điều hợp kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô qua đời (2023-2026)

Đức Thánh cha tiếp Ban điều hợp kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô qua đời (2023-2026)

Sáng ngày 31 tháng Mười năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 300 người thuộc ban điều hợp chương trình kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô Assisi qua đời và chào mừng các sinh hoạt này như một cơ hội lớn để loan báo Tin mừng.

Chương trình này sẽ bắt đầu từ tháng Tư năm tới, 2023, và kết thúc ngày 03 tháng Mười năm 2026, kỷ niệm 800 năm qua đời của thánh nhân. Ngoài đại gia đình dòng Phanxicô, còn có sự can dự của ba giáo phận, là Assisi, Rieti và Arezzo, là những nơi thánh Phanxicô sinh sống và hoạt động.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến tấm gương của thánh Phanxicô, với trọng tâm là sự noi gương Chúa Kitô và lòng yêu mến người nghèo. “Cần theo học tại trường của thánh nhân, tìm lại trong cuộc sống của người con đường để theo vết Chúa Giêsu… Cụ thể, điều này có nghĩa là lắng nghe, tiến bước và loan báo cho tới những vùng ngoại ô của cuộc sống”:

Trước tiên là lắng nghe. Thánh Phanxicô đã lắng nghe tiếng Chúa Giêsu trên thập giá kêu gọi hãy “sửa lại” nhà Chúa và đã mau mắn đáp lại. Về sau thánh Phanxicô hiểu rằng vấn đề ở đây không phải là làm thợ nề chữa lại một nhà thờ bằng gạch đá, nhưng là góp phần vào đời sống của Giáo hội, phục vụ Giáo hội, yêu mến và làm việc để nơi Giáo hội luôn phản ánh tôn nhan của Chúa Kitô”.

Thứ hai là tiến bước. Thánh Phanxicô bước đi không ngừng qua các làng mạc ở Ý, gần gũi dân chúng và giúp đưa Giáo hội xích lại gần dân. “Chính khả năng đi gặp gỡ như thế là lối sống của một cộng đoàn Kitô cảm thấy cần phải trở nên gần gũi với tha nhân, thay vì co cụm vào mình”.

Sau cùng là loan báo cho đến tận những khu vực ngoại ô. Điều mà mọi người cần chính là công lý, và cả lòng tín thác nữa. Chỉ có đức tin mới trả lại cho một thế giới khép kín và ích kỷ hơi thở của Chúa Thánh Linh. Với sự trợ lực ấy, những thách đố lớn hiện nay như hòa bình và săn sóc căn nhà chung và kiểu mẫu mới để phát triển có thể được đương đầu, không đầu hàng trước những tình trạng dường như không thể vượt qua nổi”.

(Rei 31-10-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA