Ngày 18.10.2022: Trở thành chứng nhân của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA

Thiên Chúa tuyển chọn và sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng. Người cũng mời gọi chúng ta dấn thân trong cánh đồng truyền giáo bao la. Cánh đồng ấy là gia đình, nơi công sở, học đường…Bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, hãy lan tỏa tình thương và sự bình an của Thiên Chúa. Hãy nở hoa nơi mảnh đất chúng ta được gieo xuống.

Thánh sử Luca đã được linh ứng để ghi chép lại lời dạy của Chúa. Từng lời từng chữ trong Tin mừng thứ ba như bài thánh ca tạ ơn đầy lạc quan tin tưởng, là niềm vui vỡ òa sau những đớn đau vấp ngã, là những giọt nước mắt sám hối trong niềm hạnh phúc vì được tha thứ. Thánh nhân đã họa lại dung nhan của Chúa qua các dụ ngôn thấm đẫm tình yêu thương. Bạn và tôi cũng được mời gọi trở thành chứng nhân của Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ.