Ngày 26.8.2022: Hãy đón chờ Đấng Phu Quân

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

HÃY ĐÓN CHỜ ĐẤNG PHU QUÂN

Lễ cưới của người Do Thái thường tổ chức vào ban đêm và vào thời gian bất định. Trong dụ ngôn này, chú rể chính là Đức Giêsu, còn cô dâu là toàn thể dân Chúa thuộc mọi thời đại. Thiên Chúa đã chủ động tìm đến với đoàn dân để thực hiện giao ước đã ký kết từ thuở đời đời với các tổ phụ. Để có được cô dâu, chú rể phải mang đến sính lễ rất đắt, đó là mạng sống của chính mình.

Trong tình yêu của Thiên Chúa, có thể bạn và tôi đều là cô dâu trong hôn lễ, cùng đứng vào “top 5 trinh nữ khôn ngoan”. Chúng ta cùng nhau mặc áo cưới công chính, trang điểm các nhân đức, sức hương thơm hy sinh và chuẩn bị dầu đèn chuyên cần để đón chờ Đấng Phu Quân.