Videos: Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2015 – 2022)

Videos: Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2015 - 2022)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-56)

Videos: Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2015 - 2022)Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Bấy giờ bà Maria nói :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi   biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn ! (….)

Thánh lễ tạ ơn

Thánh lễ Khấn Trọng

Thánh lễ Tạ ơn Tân linh mục và Khấn Trọng

 

 

 

 

Trả lời