Ngày 15.8.2022: Niềm hy vọng cho chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

NIỀM HY VỌNG CHO CHÚNG TA

Từ thuở đời đời, Đức Maria đã được kén chọn để trở thành hiền mẫu của Con Thiên Chúa. Mẹ là kiệt tác của Đấng tạo hóa. Thiên Chúa trân trọng giữ gìn thân xác và linh hồn Mẹ Maria như một kho báu vì Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng. Mẹ đã vượt qua cái chết và được rước về trời hưởng vinh quang cùng với Con Mẹ. Mẹ chính là Evà mới làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi địa đàng. Mẹ là hình ảnh của Giáo hội, hiền thê xinh đẹp và tinh tuyền Đức Kitô. Lẽ nào Thiên Chúa lại để cho hiền thê ấy chịu cảnh tàn phai hư nát.

Mẹ Maria được rước về trời hun đúc niềm hy vọng cho chúng ta. Những ai yêu mến thi hành thánh ý Chúa, cũng sẽ được hưởng vinh quang trên Nước Trời.