Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-56)

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 - 2022)39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Năm 2022

Lễ vọng 17g30: Lm Giuse Nguyễn Duy Linh

Lễ vọng 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2021

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2020

Lễ vọng: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 5g45: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ Đức Mẹ lên trời năm 2019

Lễ vọng: Lm Phê rô Lâm Phước Hùng

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2018

Lễ 17g30 (vọng): Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 6g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2017

Lễ 17g30 (vọng): Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2016

Ngày 13.8: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Các lễ Vọng chiều ngày 14.8 (Chúa nhật)

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 15.8

Lễ 5g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 6g15: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2015

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Văn Dũng (tạ ơn linh mục và vĩnh khấn)

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2014

Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (tạ ơn 2 Tân vĩnh khấn)

 Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2013

Lễ 17g30 ngày 15.8 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn (lễ Tạ ơn Tân linh mục)

Lễ 5g45 ngày 15.8 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 ngày 14.8 : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 19g30 ngày 13.08 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2012

Lễ 17g30 ngày 15.8 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu (lễ Tạ ơn Tân linh mục)

Lễ 17g30 ngày 14.8 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19g30 ngày 13.08 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2011

Lễ 19 giờ 14.08 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 (15.08) : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 19giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ ngày 13.08 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2009

+ Lm Anphong Vũ Đức Trung

+ Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh

+ Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

 

Trả lời