Ngày 16.8.2022: Từ bỏ mà đi theo Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”.

Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

TỪ BỎ MÀ ĐI THEO CHÚA

Điều kiện để được vào Nước trời không phụ thuộc vào địa vị, của cải, bằng cấp nhưng là thực thi lời Chúa dạy, sống yêu thương bác ái, cho người đói ăn, thăm viếng người đau yếu, nâng đỡ an ủi người cô đơn. Của cải vật chất có một giá trị nhất định nhưng nó không phải là mục đích tối hậu của con người. Thiên Chúa yêu thích ai có tinh thần nghèo khó vì họ khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, còn người giàu có thường kiêu căng hay cậy vào tài sức riêng mình.

Chúa đã hứa ban phần thưởng gấp trăm cho những ai từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Bạn và tôi có muốn lãnh nhận phần thưởng ấy không? Hãy tập sống từ bỏ cái tôi và những gì không thuộc về Thiên Chúa. Hãy trân quý những gì mình đang có và hưởng dùng như ân ban đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa.