Nghe giảng lễ Thánh Đa Minh 2009 – 2022

 

+ Tài liệu Thánh Đa Minh

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-19)

Nghe giảng lễ Thánh Đa Minh 2009 - 2022

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Năm 2022

Lễ 5g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2021

Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2020

Lễ 5g45: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 5g45: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2018

Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 6g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Vinhsơn Nguyễn Thàn Tín

Năm 2017

Lễ Huynh đoàn 05.8: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 08.8: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Chúa nhật 07.8.2016

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

+ Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

+ Lễ 7g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

+ Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

+ Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Ngày 08.08

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

+ Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Nghe thêm

 

 

 

 

Trả lời