Ngày 23.7.2022: Cái xấu sẽ không tồn tại mãi

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

CÁI XẤU SẼ KHÔNG TỒN TẠMÃI

Lắm lúc trong cuộc đời, chúng ta nhìn thấy nhiều chuyện bất bình: Tại sao người tốt thì chẳng được phúc lành còn kẻ xấu thì cứ ung dung? Tại sao Chúa không trừng phạt kẻ xấu để làm gương?

Lúa tốt đại diện cho người công chính, cỏ lùng là người xấu. Trong cánh đồng của Thiên Chúa có cả lúa tốt lẫn cỏ lùng cùng mọc lên. Cỏ lùng không bị loại trừ ngay là vì Người sợ làm ảnh hưởng đến lúa tốt. Việc để cả hai cùng phát triển còn cho thấy Thiên Chúa tôn trọng con người và luôn mong muốn họ hoán cải.

Nhưng cái xấu sẽ không bao giờ tồn tại mãi. Vào cuối mùa, cỏ lùng sẽ bị quăng vào lửa, chỉ có lúa tốt mới được cho vào kho.