Tòa Thánh cảnh giác về giá trị Con đường Công nghị ở Đức

Tòa Thánh cảnh giác về giá trị Con đường Công nghị ở ĐứcTòa Thánh lên tiếng cảnh giác rằng Con đường Công nghị của Công giáo Đức, tiến hành từ năm 2019, không có giá trị về đạo lý và luân lý, cũng như cách thức cai quản của Giáo hội.

Con đường Công nghị này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, với khoảng 230 đại biểu, gồm 115 giám mục, linh mục và 115 giáo dân. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ.

Toàn văn thông cáo được Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến trưa ngày 21 tháng Bảy vừa qua, khẳng định rằng:

“Để bảo vệ tự do của Dân Chúa và việc thực thi sứ vụ giám mục, dường như cần minh xác rằng “Con đường Công nghị” tại Đức không có năng quyền bó buộc các giám mục và các tín hữu đảm nhận những cách thức cai quản mới và những áp đặt mới về đạo lý và luân lý.

“Không phải là điều hợp pháp khi khởi sự trong các giáo phận, trước khi có sự thỏa thuận trên bình diện Giáo hội hoàn vũ, những cơ cấu mới về chức vụ hoặc đạo lý, như những vết thương gây ra cho tình hiệp thông của Giáo hội và là một đe dọa cho sự hiệp nhất của Giáo hội. Như Đức Thánh cha đã nhắc nhở trong thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Đức: “Giáo hội hoàn vũ sống trong và từ các Giáo hội địa phương, cũng như các Giáo hội địa phương sống và triển nở trong và từ Giáo hội hoàn vũ, và nếu tách rời khỏi toàn thể thân mình Giáo hội, thì sẽ suy yếu, hư hỏng và chết đi. Vì thế cần luôn duy trì sinh động tình hiệp thông với toàn thể thân mình Giáo hội” (Thư gửi dân Chúa lữ hành tại Đức, 9). Vì thế, điều đáng mong ước là những đề nghị của Con đường của các Giáo Hội địa phương ở Đức được nhập vào hành trình công nghị mà Giáo hội hoàn vũ đang tiến hành, để làm cho nhau được phong phú và chứng tỏ sự hiệp nhất, qua đó thân mình Giáo hội biểu lộ lòng trung thành của mình với Chúa Kitô”.

(Sala Stampa 21-7-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA