Ngày 22.7.2022: Đem Lời Chúa và cuộc sống

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 18-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường.

Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

ĐEM LỜI CHÚA VÀO CUỘC SỐNG

Chỉ có mảnh đất tốt mới làm cho hạt giống Lời sinh hoa kết quả. Theo lời Đức Giêsu giải thích, mảnh đất tốt ấy chính là những người kẻ và hiểu được Lời Chúa.

Hành trình từ “nghe” đến “hiểu” không phải là ngắn. Có người nghe nhiều năm vẫn chưa hiểu, có người phải mất cả đời mới hiểu được một lời, một ý nào đó. Sự “hiểu” ở đây cũng bao hàm ý nghĩa “đem ra thực hành”.

Thật vậy, hiểu nhanh hay hiểu chậm không quan trọng cho bằng thái độ kiên trì nghiền ngẫm Lời Chúa và can đảm đem ứng dụng vào đời sống của mình. Hạt giống Lời đã được gieo vào lòng mỗi chúng ta, còn phần chăm bón mảnh đất này tùy thuộc vào thái độ của mỗi người.