Nghe giảng chúa nhật 17 năm C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11,1-13)

Nghe giảng chúa nhật 17 năm C (2010 - 2022)Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”

Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :

“Lạy Cha,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”

Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’ ; mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2013

Lễ 5giờ : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 7g30 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng


Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân HưngNghe trên YouTube

Trả lời