Lần đầu tiên ba phụ nữ được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục

Lần đầu tiên ba phụ nữ được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục

Lần đầu tiên ba phụ nữ được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mụcSáng hôm 13 tháng Bảy năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm mười bốn thành viên mới của Bộ Giám mục, và lần đầu tiên trong số này có ba phụ nữ.

Đó là nữ tu Raffaelle Petrini, người Ý, dòng Nữ Tử Chúa Thánh Linh (F.S.E) Tổng thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican, nữ tu Yvonne Reungoat, cựu Bề trên Tổng quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, và nữ tiến sĩ Maria Lia Zervino, người Ý, Chủ tịch Liên hiệp thế giới các tổ chức phụ nữ Công giáo.

Tám vị thành viên khác là các hồng y, giám mục và Đức Viện phụ Donato Ogliari của Đan viện Biển Đức thánh Phaolô ngoại thành và Giám quản Tông tòa Đan viện biệt hạt Montecassino ở mạn nam Roma.

Một trong hoạt động chính của các thành viên Bộ Giám mục là tham dự đại hội toàn thể, và các khóa họp hàng tháng của Bộ, trong việc chọn lựa các ứng viên giám mục để đệ trình lên Đức Thánh cha và quyết định về những vấn đề khác.

(Rei 13-7-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA