Ngày 15.7.2022: Giữ luật bằng lòng yêu mến

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 12, 1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

GIỮ LUẬT BẰNG LÒNG YÊU MẾN

“Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ.” Đức Giêsu lấy lại lời của sách Ngôn sứ Hôsê (Hs 6,6) để nói về thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Đức Giêsu đến trần gian mặc khải cho nhân loại về một Thiên Chúa của lòng thương xót và tình yêu, chứ không phải một Thiên Chúa rập khuôn con người theo mặt chữ của lề luật.

Giữ ngày Sa-bát là luật tối quan trọng của người Do-thái, nhưng Đức Giêsu cho thấy Người có uy quyền trên cả ngày thánh này. Chính Đức Giêsu đã thánh hóa ngày Sa-bát của luật cũ, để biến nó thành ngày mà toàn thể dân mới của Người thờ phượng Chúa Cha trong sự thật và tình yêu. Lề luật quan trọng, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chúng ta gìn giữ bằng lòng yêu mến.