Ngày 12.7.2022: Đừng làm nô lệ cho tiền tài

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11, 20-24

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

ĐỪNG LÀM NÔ LỆ CHO TIỀN TÀI

Corazain và Capharnaum là những thị trấn lớn, giàu có vào thời Đức Giêsu. Mượn hình ảnh lộng lẫy của những thành này, Đức Giêsu khiển trách dân chúng đã không biết hối cải sau khi chứng kiến nhiều phép lạ của Người.

Tiền tài vật chất luôn có sức hút đối với con người qua mọi thời. Càng dấn thân vào vòng xoáy tiền bạc bao nhiêu, người ta càng tha hóa bấy nhiêu nếu không giữ được quả tim lương thiện của mình. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng làm nô lệ cho tiền tài, nhưng cần đặt các giá trị Tin Mừng lên hàng đầu. Tiên vàn, người tín hữu cần tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên, và tiền tài cũng cần phục vụ cho mục đích ấy.