Ngày 06.7.2022: Đón nhận hồng ân cứu độ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN CỨU ĐỘ

“Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế.” Đức Giêsu tuyển chọn 12 Tông đồ để họ ở gần Người và sau này sẽ là cột trụ Giáo hội. Người ban cho các ông quyền hành và sai các ông đi đến muôn dân để loan báo triều đại Thiên Chúa.

Giáo hội qua mọi thời vẫn tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng, dưới sự hướng dẫn của các Giám mục là những người kế vị các Tông đồ. Ơn cứu độ của Chúa mang tính phổ quát, dành cho hết thảy những ai đặt niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội được lan rộng khắp nơi, để muôn người được đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa.