Ngày 05.7.2022: Mục tử hy sinh cho đàn chiên

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9, 32-38

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

MỤC TỬ HY SINH CHO ĐÀN CHIÊN 

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít.” Đức Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương. Người thương vì biết họ bơ vơ, không ai hướng dẫn về đàng tâm linh. Đức Giêsu là vị Mục tử Nhân lành, hết lòng quý mến từng con chiên một trong đàn. Có Người hiện diện, không một thế lực ác thần nào có thể xâm hại đàn chiên.

Các linh mục trong Hội thánh ngày nay cũng là những mục tử được Chúa Giêsu tuyển chọn để chăm sóc đàn chiên của Người. Sứ mạng của các ngài rất nặng nề, gian truân và thử thách. Chúng ta hãy cầu xin cho ơn gọi linh mục – tu sĩ luôn được triển nở, để Hội Thánh có thêm nhiều vị mục tử sẵn sàng hy sinh tất cả cho đàn chiên.