Ngày 07.7.2022: Hãy cho đi nhưng không

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

HÃY CHO ĐI NHƯNG KHÔNG

“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.” Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng trên chúng ta do lòng từ bi của Người chứ không phải vì công trạng chúng ta. Ân sủng luôn đi bước trước trong cuộc đời mỗi tín hữu, để chuẩn bị cho chúng ta đón nhận món quà lớn lao nhất của Người: hồng ân cứu độ.

Đức Giêsu dạy chúng ta hãy cho đi “nhưng không”, tức là không mong đền đáp. Chúng ta có thể cho đi nhiều thứ, từ các giá trị vật chất đến tinh thần. Tinh thần bác ái, sống vì nhau mà không mong đáp đền chính là tinh thần của người môn đệ Đức Kitô. Cho đi cũng là cơ hội để chúng ta dọn dẹp tâm hồn mình, ngõ hầu đón chờ ân sủng mới đến từ Thiên Chúa.