Ngày 21.6.2022: Được mời gọi trao điều thiện hảo

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

ĐƯỢC MỜI GỌI TRAO ĐIỀU THIỆN HẢO

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế.” Đây là “luật vàng” của luân lý Kitô giáo. Quả thế, ai cũng muốn điều thiện hảo về phía mình, vậy thì chúng ta cũng được mời gọi trao điều thiện hảo cho anh chị em xung quanh.

Lề luật của Đức Giêsu gỡ khỏi các môn đệ tính ích kỷ, chỉ biết quy về cho lợi ích bản thân. Thay vào đó, Người hướng họ đến thiện ích chung, đến các giá trị nhân linh phổ quát. Khi tôi biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích riêng của mình, thì món quà tôi nhận lại sẽ là thiện hảo từ chính cộng đồng ấy, và Đức Kitô sẽ chúc lành cho tôi.