Ngày 22.6.2022: Giá trị thiêng liêng trong tâm hồn

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Ngày 22.6.2022: Giá trị thiêng liêng trong tâm hồn

GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG TRONG TÂM HỒN

“Hãy coi chừng các ngôn sứ giả.” Đức Giêsu cảnh tỉnh các môn đệ trước những lời tiên báo của các ngôn sứ giả. Họ không phải là những người bảo vệ đàn chiên, nhưng là sói dữ hay cắn xé để tìm lợi ích cho mình. Dấu hiệu nhận ra các ngôn sứ giả chính là lời nói và hành động giả trá của họ.

Đời sống xã hội hôm nay cũng có nhiều trào lưu mê lầm, dẫn dụ người ta đến với chủ nghĩa khoái lạc, chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân. Người Kitô hữu cần cảnh tỉnh với những trào lưu như thế, vốn đi ngược lại với truyền thống và đạo lý của Hội Thánh. Đừng để mình bị mê hoặc bởi khoái lạc bề ngoài mà đánh mất giá trị thiêng liêng bên trong tâm hồn chúng ta.