Ngày 20.6.2022: Không ai là thập toàn thập mỹ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 1-5

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

KHÔNG AI LÀ THẬP TOÀN THẬP MỸ

Triết gia Hy-lạp Socrates (399 – 470 TCN) từng nói “Gnothi seauton”, nghĩa là “Hãy tự biết mình”. Quả thế, “biết mình” không phải là một chuyện dễ. Người ta có thể biết cả thế giới, nhưng chưa chắc đã biết được trọn vẹn về mình.

Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta về thái độ xét đoán người khác. Người không cấm chúng ta lên tiếng trước những sai trái, nhất là khi chúng ta có thiện chí góp ý sửa đổi cho anh chị em. Tuy nhiên, tiên vàn Người muốn chúng ta hãy luôn tự soi chiếu bản thân, để thấy những khuyết điểm cần phải chỉnh sửa. Thật vậy, một khi đã nhận ra khuyết điểm của mình, chúng ta cũng dễ dàng đồng cảm với tha nhân hơn, vì không ai là thập toàn thập mỹ.