Ngày 10.6.2022: Hôn nhân bất khả phân ly

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

“Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.

Ngày 10.6.2022: Hôn nhân bất khả phân ly

HÔN NHÂN BẤT KHẢ PHÂN LY

Luật Môsê trong Do-thái giáo đương thời cho phép người ta được ly hôn, nhưng Đức Giêsu thì không. Với Người, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai bỏ vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình.

Hôn nhân là dấu chỉ yêu thương bất khả phân ly vì được thông dự vào mầu nhiệm tình yêu nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa, tình yêu của Đức Kitô và Hội Thánh. Tuy nhiên, không phải đôi hôn nhân nào cũng giữ được lời thề của mình. Giữa một xã hội lo toan và bị ảnh hưởng bởi nhiều triết lý tự do phóng đãng, các đôi hôn nhân cần chạy đến với Thiên Chúa để có thể giữ trọn lời cam kết của mình, góp phần làm chứng cho Tin Mừng tình yêu.