Một số thổ dân tại Canada không hài lòng về lộ trình viếng thăm của Đức Thánh cha

 

Một số thổ dân tại Canada không hài lòng về lộ trình viếng thăm của Đức Thánh chaMột số cộng đoàn thổ dân tại Canada không hài lòng về lộ trình cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô tại Canada, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Bảy tới đây.

Theo thông cáo, do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 13 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha sẽ dừng lại tại các thành phố Edmonton, Québec và Iqaluit gần bắc cực.

Nhưng một số nhóm thổ dân, như nhóm “Các dân tộc đầu tiên” (Premières Nations) không hài lòng vì Đức Thánh cha không dừng lại ở thành phố Kamloops, bang Bristish Colombia ở miền tây Canada, nơi người ta đã tìm được di cốt của 215 trẻ em trong trường nội trú thổ dân tại đây và vụ này đã bùng lên làn sóng phản đối Giáo hội và từ đó, Đức Thánh cha đã quyết định đến thăm Canada để xin lỗi thổ dân và đẩy mạnh tiến trình hòa giải tại nước này.

Nữ thủ lãnh nhóm Các dân tộc đầu tiên, là bà Rosen Casimir, nói rằng Đức Giáo hoàng bỏ lỡ một cơ hội đến những nơi có trường nội trú thổ dân lớn nhất.

Đối với nhiều thủ lãnh thổ dân, cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha quá ngắn ngủi so với sự rộng lớn của thảm trạng các trường nội trú thổ dân, và cần phải thêm các chặng dừng khác trong cuộc viếng thăm. Nhưng các giám mục Canada giải thích rằng chương trình viếng thăm phải thích ứng với tình trạng sức khỏe mong manh của Đức Thánh cha. Các giám mục có thể trợ giúp tài chánh để các cộng đoàn thổ dân xa xăm muốn đến các địa điểm đã định để gặp Đức Thánh cha.

(RFI 15-5-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA