Sứ điệp Đức Thánh cha gửi các Hội Giáo hoàng truyền giáo

 

Sứ điệp Đức Thánh cha gửi các Hội Giáo hoàng truyền giáoĐức Thánh cha Phanxicô gửi sứ điệp khích lệ các Hội Giáo hoàng truyền giáo trong việc giúp đẩy mạnh công cuộc truyền giáo trong Giáo hội.

Sứ điệp được ngài gửi đến các vị Giám đốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo các nước, đang nhóm Đại hội đặc biệt tại thành phố Lyon bên Pháp, từ ngày 16 đến 23 tháng Năm này, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Hội truyền bá do chị Pauline Jaricot, sẽ được phong chân phước vào thứ Bảy, ngày 21 tháng Năm tới đây, cũng tại Lyon.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Hội truyền bá đức tin được nâng lên hàng Hội Giáo hoàng, kỷ niệm 150 năm của chân phước linh mục Paolo Manna, vị sáng lập Hội Giáo hoàng Liên hiệp Truyền giáo, tất cả trong khuôn khổ kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc đến tấm gương của vị Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot, năm 23 tuổi, đã có can đảm lập một hội để hỗ trợ hoạt động truyền giáo của Giáo hội và vài năm sau đó, đã lập hội Mân côi sống, chuyên cầu nguyện và chia sẻ dâng cúng giúp việc truyền giáo của Hội thánh.

Sứ điệp của Đức Thánh cha chia sẻ ba khía cạnh đã góp phần rất nhiều vào việc truyền bá Tin mừng trong lịch sử các Hội Giáo hoàng truyền giáo:

Trước tiên là sự hoán cải truyền giáo: Sự tốt lành của việc truyền giáo tùy thuộc hành trình ra khỏi bản thân, khỏi ước muốn tập trung cuộc sống vào mình, trái lại tập trung vào Chúa Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (Xc Bc 10,45). Theo nghĩa đó, chị Pauline Jaricot coi cuộc sống của mình như một lời đáp lại lòng thương xót cảm thương và dịu dàng của Thiên Chúa: từ nhỏ cô đã tìm cách trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, kể cả qua những đau khổ, với mục đích thắp lên ngọn lửa tình thương nơi mỗi người. Chính nơi đây là nguồn mạch của việc truyền giáo, nơi lòng nhiệt thành đức tin, qua sự hoán cải hằng ngày, noi gương và thông chuyển lòng thương xót của Chúa trên các nẻo đường thế giới”.

Khía cạnh thứ hai là qua việc cầu nguyện, vốn là hình thức đầu tiên của việc truyền giáo. Không phải tình cờ mà chị Pauline Jaricot đã lập Hội Mân côi sống đi kèm Hội truyền bá đức tin, như thể tái khẳng định rằng việc truyền giáo bắt đầu với việc cầu nguyện và không thể thực hiện nếu không có kinh nguyện. Vì chính Chúa Thánh Linh đi trước và để cho mọi việc của chúng ta được tốt đẹp. Chẳng vậy, việc truyền giáo sẽ trở thành một cuộc chạy vô ích.

Sau cùng là bác ái cụ thể: cùng với mạng lưới cầu nguyện, chị Pauline cũng khởi xướng việc lạc quyên rộng lớn và theo một hình thức sáng tạo, đi kèm những thông tin về cuộc sống và hoạt động của các thừa sai. Những đóng góp của bao nhiêu người dân thường thật là điều Chúa Quan Phòng xếp đặt đối với lịch sử các cuộc truyền giáo.

(Rei 16-5-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA