Ngày 18.5.2022: “Thầy là cây nho, các con là nhành”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

“THẦY LÀ CÂY NHO, CÁC CON LÀ NHÀNH”

Mỗi người Kitô hữu đều là những nhành nho được gắn vào thân cây là Chúa Giêsu. Nhành nhận được sự sống từ thân; không có thân, nhành không có chỗ nào để bám vào và cũng chẳng thể tồn tại được.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta chỉ hạnh phúc viên mãn khi gắn bó với Chúa Giêsu. Mầu nhiệm kết hiệp “Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa” vượt trên mọi quy luật vật lý. Đó là mầu nhiệm của thế giới tâm linh, của sự kết hợp vô hình và mật thiết khởi nguồn từ sự kết hợp của Ba Ngôi chí thánh. Không ai có thể tách rời chúng ta khỏi Ba Ngôi Thiên Chúa nếu chúng ta biết tin tưởng và đón nhận Đức Kitô vào cuộc đời mình.