Hiệp hội các nữ Bề trên Tổng quyền nhóm đại hội

 

Hiệp hội các nữ Bề trên Tổng quyền nhóm đại hộiHiệp hội các nữ Bề trên Tổng quyền sẽ nhóm đại hội lần thứ 22, từ ngày 02 đến ngày 06 tháng Năm tới đây, tại Roma và sẽ qui trọng tâm vào kinh nghiệm đồng nghị (synodal) trong đời sống tu trì.

Tham dự khóa họp, có khoảng 700 nữ tu thuộc 71 quốc tịch khác nhau. 521 Nữ Bề trên Tổng quyền sẽ tham dự trực diện.

Nội dung và hướng đi của khóa họp sẽ được trình bày trong cuộc họp báo thứ Sáu, ngày 29 tháng Tư này, do Ban lãnh đạo Hiệp hội trình bày và dưới quyền chủ tọa của Nữ tu Jolanda Kafka, người Ba Lan, thuộc dòng Nữ Thừa sai thánh Claret, Chủ tịch Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nữ.

Chủ đề đại hội là: “Đón nhận sự dễ bị tổn thương trong hành trình đồng nghị”. Mười diễn giả sẽ dẫn vào những suy tư về chủ đề tiến trình đồng nghị, hay hiệp hành, từ năm viễn tượng: sự dễ bị tổn thương, tiến trình đồng nghị, đời sống tu trì và đồng nghị tính, các lãnh vực ngoại biên, những lời mời gọi biến đổi.

Nữ tu Jolanda giải thích rằng: “Có nhiều cách thức để làm cho đồng nghị tính trở nên cụ thể: đại hội của chúng ta, với các nội dung và phương pháp, là một kinh nghiệm về đồng nghị tính của đời sống nữ tu và chúng tôi thực sự hy vọng cảm nghiệm một không gian ưu tiên để lắng nghe và tìm kiếm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúng tôi sẽ thảo luận về sự đóng góp của các nữ tu vào tiến hình đồng hành của Giáo hội, cách thức chúng tôi có thể khích lệ sự lắng nghe và làm sao cùng phân định như một Giáo hội bằng cách nhìn nhận sự dễ bị tổn thương, như một nét đặc thù của con người”.

Hiệp hội các Nữ Bề trên Tổng quyền được thành lập năm 1965, như một diễn đàn cho các Bề trên Tổng quyền của các nữ tu Công giáo. Hiện nay, Hiệp hội có khoảng 1900 Bề trên thành viên, với trụ sở tại 97 nước trên thế giới, trong đó có 25 nước Âu châu, 16 nước Á châu, 30 nước Mỹ châu, 22 tại Mỹ châu và 4 nước thuộc Châu Đại Dương.

Việt Nam có nhiều nữ Bề trên Tổng quyền, nhưng chỉ có một vài dòng nữ là thành viên của Hiệp hội này.

(Vatican News 26-4-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA