Ngày 26.4.2022: Hành trình người môn đệ

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

HÀNH TRÌNH NGƯỜI MÔN ĐỆ

Nicôđêmô là một nhân vật rất đặc biệt, xuất hiện ba lần trong Tin Mừng Gioan. Lần thứ nhất, ông bí mật đến gặp Đức Giêsu vào ban đêm để nghe giảng. Lần thứ hai, ông phản đối quyết định giết Đức Giêsu của Thượng hội đồng. Lần thứ ba, chính ông lo việc mai táng cho Chúa, cùng với ông Giô-xếp người Arimathê. Hành trình trở thành môn đệ của Nicôđêmô là hành trình đi từ bóng tối ra ánh sáng, từ bí mật ra công khai.

Lời của Chúa Giêsu có sức biến đổi và cải hoán những ai biết đón nhận. Nicôđêmô là một ví dụ điển hình và cũng là gương mẫu cho chúng ta. Liệu hành trình môn đệ của chúng ta có đang tiến triển tích cực như Nicôđêmô?