Ngày 15.4.2022: Mầu nhiệm cứu độ của Thập Giá

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 18, 1 – 19, 42

 

  1. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Gioan.

{…}

Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi. Và chính Người vác thập giá đến nơi kia gọi là Núi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác nữa: mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Philatô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: “Giêsu, Nadarét, vua dân Do-thái”. Nhiều người Do-thái đọc được bảng đó, vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và La-tinh. Vì thế các thượng tế đến thưa với Philatô:

Xin đừng viết “Vua dân Do Thái”, nhưng nên viết: “Người này đã nói: ‘Ta là vua dân Do-thái'”.

Philatô đáp:

“Ðiều ta đã viết là đã viết”.

Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi thì họ lấy áo Người chia làm bốn phần cho mỗi người một phần, còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau:

“Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy”.

Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chúng đã chia nhau các áo Ta và đã rút thăm áo dài của Ta”. Chính quân lính đã làm điều đó.

MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ CỦA THẬP GIÁ

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, cả vũ hoàn im tiếng trước cái chết của Con Thiên Chúa. Trên thập giá, Người gánh lấy mọi tỗi lỗi của nhân loại, Người bước lên tột đỉnh của yêu thương để sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bạn hữu, Người vâng phục trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha trong tin tưởng và phó thác.

Thập giá chứa đựng những mầu nhiệm khôn dò khôn thấu, mời gọi chúng ta vượt trên lý trí để chạm tới tình yêu Chúa Kitô bằng đức tin của mình. Quả vậy, chỉ có thể bằng đức tin, người Kitô hữu mới thấu hiểu mầu nhiệm cứu độ của thập giá.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết gắn bó với thập giá Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày, đặc biệt khi gặp thử thách và khổ đau.