Dư luận Ucraina phản đối việc người Nga và người Ucraina vác thánh giá cùng nhau trong Đàng Thánh giá ở Roma

 

Dư luận Ucraina phản đối việc người Nga và người Ucraina vác thánh giá cùng nhau trong Đàng Thánh giá ở RomaĐại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, ông Andrij Jurasz, phản đối sự việc trong Đàng Thánh giá trọng thể Đức Thánh cha Phanxicô cử hành tối Thứ Sáu Tuần thánh, ngày 15 tháng Tư này: một phụ nữ Nga và một phụ nữ Ucraina cùng vác thánh giá với nhau trong Chặng thứ mười ba.

Ông Đại sứ nói rằng: không nên tổ chức kinh nguyện như thế, như một phương thế hòa giải, nhưng phải diễn ra sau đó. “Sự hòa giải phải đến khi sự gây hấn tấn công chấm dứt. Khi người Ucraina không những có thể cứu mạng sống của mình nhưng cả tự do nữa. Và dĩ nhiên, chúng ta biết rằng hòa giải diễn ra khi những kẻ tấn công nhìn nhận tội của họ và xin lỗi”.

Đức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, cho biết ngài đã chuyển về Vatican các phản ứng trong dư luận Ucraina về vụ này. Tuyên bố với tạp chí Công giáo “Credo”, Tôi tin, Đức Sứ thần nói rằng người ta không rõ tại sao chúng ta nói về hòa giải trong Chặng thứ mười ba của Đàng Thánh giá, do Đức Thánh cha cử hành tại Hí trường Colosseo năm nay. Tòa Thánh đã biết các phản ứng từ phía Ucraina. Các ký giả tại Vatican đang trả lời phản ứng của người Ucraina, và nhấn mạnh rằng kinh nguyện này không phải là một hành vi chính trị. Dưới thập giá của Chúa Giêsu, tốt và xấu, kẻ tấn công và nạn nhân, đều có. Lúc đó, cũng là một kinh nguyện của Chúa Giêsu cho mỗi người. Ngăn chặn kẻ tấn công và thúc đẩy họ phải hòa giải. Cứu Ucraina, cứu các sinh mạng, các gia đình, trẻ em, tự do, cứu vãn các đền thờ, cứu dân Ucraina.

Đức Tổng giám mục Sứ thần Visvaldas kêu gọi mọi người hãy nhìn kinh nguyện này không phải về phương diện chính trị, nhưng dưới khía cạnh cầu nguyện, xin Chúa ban ơn tha thứ trong tâm hồn chúng ta.

Theo Đức Sứ thần, vẫn còn có thể thay đổi dấu chỉ đó, có thể thay đổi dự tính để phụ nữ Nga và phụ nữ Ucraina đứng chung với nhau dưới thánh giá. “Chúng ta hãy đợi và xem phiên bản chung kết của Đàng Thánh giá này”.

Đức Tổng giám mục Visvaldas người Lituani, không hề rời khỏi Ucraina từ đầu chiến tranh đến nay và thường phải xuống tầng hầm Tòa Sứ thần mỗi khi có báo động về các cuộc dội bom và pháo kích.

Về phần Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, ngài nhận định rằng sự kiện một phụ nữ Ucraina và một phụ nữ Nga cùng vác thánh giá là điều không thích hợp và mơ hồ trong lúc này và thậm chí có tính chất xúc phạm. Văn bản và những cử chỉ trong Chặng thứ mười ba của Đàng Thánh giá này không thể hiểu nổi, nhất là trong lúc chờ đợi cuộc tấn công thứ hai đẫm máu hơn của các lực lượng Nga, chống lại các thành thị và làng mạc của chúng tôi.

“Những cử chỉ hòa giải giữa các dân tộc chỉ có thể khi chiến tranh chấm dứt và những kẻ phạm tội ác chống lại nhân loại bị kết án theo công lý”.

(Risu.ua 12-4-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA