Đức Hồng y Parolin hy vọng có thể thay đổi hiệp định với Trung Quốc

Đức Hồng y Parolin hy vọng có thể thay đổi hiệp định với Trung QuốcNgày 01 tháng Mười năm nay là hết hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục và Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh hy vọng có thể thay đổi hiệp định này.

Hiệp định đã được gia hạn một lần thử nghiệm và cho đến nay đã có 6 giám mục được bổ nhiệm với sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Nhà Nước Trung Quốc. Năm nay sẽ quyết định có gia hạn thêm hay không.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Acistampa ở Ý, Đức Hồng y Parolin cho biết nội dung hiệp định được bảo mật, và ngài không giải thích thêm, đồng thời nói rằng đại dịch đã làm cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bị gián đoàn và giờ đây, hai bên tìm cách mở lại các cuộc đối thoại một cách cụ thể, với những cuộc gặp gỡ mà Đức Hồng y hy vọng sớm diễn ra, trong đó hai bên suy tư về những kết quả của hiệp định và nếu phải xác định rõ hơn, duyệt lại một số điểm.

Về tương quan với Việt Nam, Đức Hồng y Parolin cho biết vẫn có những tiếp xúc và phái đoàn Tòa Thánh sắp đi Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng: “Chúng tôi đang làm việc theo phương pháp đã được củng cố về những tương quan và đối thoại. Sau khi bổ nhiệm một đại diện Tòa Thánh không thường trú ở Việt Nam, nay phải tiến tới một bước tiến nữa, đó là có một vị đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam.

Ký giả Andrea Gargliarducci, người phỏng vấn Đức Hồng y Parolin, nhận xét rằng một trong các đặc điểm của chính sách ngoại giao của Tòa Thánh là không theo một phe chính trị nào, nhưng cổ võ đối thoại và dành ưu tiên cho thiện ích của dân chúng, hơn là những lợi lộc về địa lý chính trị.

(Acistampa 10-4-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA