TTMV Đa Minh: Tôn chỉ hoạt động

TTMV Đa Minh: Tôn chỉ hoạt động

TÔN CHỈ

“Ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7)

TTMV Đa Minh: Tôn chỉ hoạt độngNhằm đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em như cách Thiên Chúa làm thỏa mãn lòng ao ước của con người. Trung Tâm Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông sẽ là nơi đón nhận mọi anh chị em mang theo những ưu tư và khát vọng của mình.

Khát vọng tìm về Chân Thiện Mỹ là khát vọng vô biên của con người mọi nơi và mọi thời. Với ý nghĩa này, Trung tâm mục vụ chuyên chú đến những lĩnh vực sau:

 1. Cùng với Giáo Hội:

Trung tâm mục vụ cùng anh chị em trưởng thành trong đời sống đức tin qua các lớp:

  • Giáo lý Dự Tòng
  • Giáo lý Hôn Nhân
  • Thần học Giáo Dân
  • Các Lớp chuyên biệt: Docat, Đào Tạo Giáo Lý Viên và Linh Hoạt Viên, Thánh Nhạc, Lớp Đệm Đàn Nhà Thờ, Nghệ Thuật Thánh.
  • Sinh ngữ dành riêng cho quý tu sĩ chuẩn bị du học
  • Các buổi Hội Thảo chuyên đề
 1. Cùng với Xã Hội:

Trung tâm mục vụ cùng đi với anh chị em trong các lĩnh vực:

  • Ngoại ngữ phổ thông và chuyên ngành
  • Các Lớp Kỹ Năng: Tin học, truyền thông, kỹ năng mềm
  • Tư vấn cho mọi đối tượng (đăng ký nơi Văn phòng điều hành: ghi rõ nhu cầu tư vấn và để lại số điện thoại liên lạc)
  • Nhạc Lý, Thanh nhạc và Đệm Đàn căn bản

 

 1. Đến với muôn dân:
  • Bếp ăn Từ Thiện
  • Tủ thuốc thánh Martinô dành cho người nghèo
  • Y Tế cộng đồng

 

                                                      Phú Nhuận, ngày 19 tháng 03 năm 2022

 

                   Giám Đốc

                                                                  Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP