Ngày 19.3.2022: Thánh Giuse bảo trợ các gia đình

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 1, 16. 18-21. 24a

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

Ngày 19.3.2022: Thánh Giuse bảo trợ các gia đình

THÁNH GIUSE BẢO TRỢ CÁC GIA ĐÌNH

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.” Tuy thánh Giuse không trực tiếp nói lời “xin vâng” như Mẹ Maria, nhưng ngài cũng đã thực thi mọi điều Chúa muốn. Thánh Giuse là đấng bảo trợ thánh gia thất trong cuộc sống hằng ngày. Vượt qua mọi gian nan thử thách, ngài đã cùng với Đức Maria cưu mang hài nhi Giêsu để Người thực hiện công trình cứu độ nhân loại.

Thánh nhân không chỉ là cha của Đức Giêsu, mà còn là cha của những ai là môn đệ của Chúa. Mỗi gia đình chúng ta hôm nay đều cần được thánh Giuse bảo trợ. Chúng ta tin rằng, nếu ngài đã bảo trợ Chúa Giêsu và Mẹ Maria thế nào thì ngài cũng sẽ gìn giữ gia đình chúng ta như thế trong mọi gian lao thử thách của đời sống dương thế này.