Ngày 04.3.2022: Đặt những gian khổ vào thay Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9, 14-15

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

ĐẶT NHỮNG GIAN KHỔ VÀO TAY THIÊN CHÚA

“Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.” Đức Giêsu chính là tân lang, và Người tiên báo về cuộc thương khó của Người. Sự hiện diện của Đức Giêsu làm cho các môn đệ vui mừng, nhưng niềm vui ấy sẽ bị gián đoạn khi Người chịu chết trên thập giá để mở ra một niềm vui vĩnh cửu qua cuộc phục sinh vinh hiển.

Mùa Chay nhắc nhớ chúng ta về biến cố thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là biến cố mà qua đó Thiên Chúa bày tỏ tình yêu cứu độ dành cho nhân loại. Cuộc thương khó mời gọi chúng ta đặt những gian khổ và giới hạn của kiếp người vào tay Thiên Chúa, còn biến cố phục sinh đem lại cho chúng ta niềm vui bất diệt không ai có thể đánh cắp được.