Ngày 25.02.2022: Cầu nguyện cho các gia đình

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 10, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIA ĐÌNH

Hôn nhân là kế hoạch, là ý muốn của Thiên Chúa chứ không chỉ đơn thuần là ý muốn của hai người. Khế ước hôn nhân nối kết hai người xa lạ thành một gia đình, một sự nối kết không một quyền lực nào của trần gian có thể cắt đứt được. Mối ràng buộc này diễn tả khế ước sâu xa và thánh thiện giữa Thiên Chúa và Dân Riêng của Người, giữa Đức Giêsu và Hội Thánh.

Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, cách riêng là chính gia đình của chúng ta, để qua những sóng gió, thử thách gian nan các gia đình vẫn kiên vững và trung tín để nên dấu chỉ sống động tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình vì Hội thánh của Người.