Tòa Thánh tản một số quyền về địa phương

 

Tòa Thánh tản một số quyền về địa phươngHôm 15 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã cho công bố tự sắc mới của ngài, thay đổi một số khoản giáo luật, để tản quyền về địa phương, cho các giám mục giáo phận và Hội đồng Giám mục quyết định về một số vấn đề trước đây đòi sự chấp thuận (approvazione) của Tòa Thánh, nay chỉ cần Tòa Thánh xác nhận (conferma).

Tự sắc của Đức Thánh cha mang chữ ký của ngài, ngày 11 tháng Hai vừa qua, với mục đích thực hiện một “sự tản quyền lành mạnh” từ trung ương về địa phương để việc đưa ra những quyết định trong lãnh vực Giáo hội có tính chất năng động hơn.

Trong số các thay đổi, Tự sắc mới nhìn nhận các Hội đồng Giám mục có thẩm quyền công bố các sách giáo lý. Giám mục giáo phận có năng quyền thành lập một chủng viện trên lãnh thổ của mình mà không phải xin phép của Tòa Thánh, nhưng chỉ xin sự xác nhận.

Cũng vậy, các giám mục có thể thích ứng việc đào tạo linh mục với những nhu cầu mục vụ của mỗi miền hoặc giáo tỉnh, và về việc nhập tịch của các linh mục, Tự sắc quy định rằng từ nay các linh mục không những có thể nhập tịch trong một giáo phận hoặc một dòng tu, nhưng cả trong một “Hiệp hội giáo sĩ công cộng” được Tòa Thánh nhìn nhận, để tránh tình trạng có những giáo sĩ “không có đầu và lang thang”.

Ngoài ra, luật mới quy định rằng từ nay Bề trên tổng quyền và hội đồng cố vấn của một Hội dòng có thể cho phép một tu sĩ đã khấn trọn đời vì những lý do hệ trọng, được ở ngoài hội dòng (esclaustrazione) tối đa là năm năm thay vì ba năm như trước đây, và nếu muốn gia hạn tiếp thì mới phải xin phép Tòa Thánh.

Sau cùng, các Giáo hội địa phương có thể quyết định về sự giảm bớt số lễ cần phải cử hành do với những ý lễ đã nhận.

Các thay đổi trên đây do Đức Thánh cha đề ra được áp dụng cho bộ giáo luật Công giáo Latinh cũng như cho bộ giáo luật Công giáo Đông phương.

(Vatican News 16-2-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA