Ngày 18.02.2022: Theo Chúa đến hơi thở cuối cùng

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 34-39

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”.

Và Ngài nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng”.

THEO CHÚA ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG

Trong thư mục vụ đề ngày 6/6/2021, gởi Anh em linh mục nhân ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng nhắn nhủ: “Lối sống tối thiểu đang lan rộng khắp nơi. Nhân viên mong được trả lương cao nhưng chỉ muốn làm việc tối thiểu; học sinh mong thi đậu nhưng lại học tối thiểu. Trong đời sống tôn giáo, tín hữu muốn hưởng hạnh phúc thiên đàng nhưng chỉ giữ đạo tối thiểu…

Chúa Giêsu không chấp nhận cách theo Chúa “tối thiểu” của chúng ta, Người muốn chúng ta từ bỏ tất cả, vác thập giá mà theo Người. Xin Chúa nâng đỡ nhưng đầu gối rã rời, những đôi chân mỏi mệt, những ý chí muốn buông xuôi, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình và can trường theo Chúa đến hơi thở cuối cùng.