Ngày 11.02.2022: Đừng câm về mặt tinh thần

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 7, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả.

Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

ĐỪNG CÂM VỀ MẶT TINH THẦN

Đức Giêsu đến để thi thố tình thương cho con người, nhất là những ai bệnh tật, cùng khốn. Sứ mạng Đức Giêsu thực hiện nay được Giáo hội tiếp tục, Giáo hội thi hành sứ mạng đó cho đến ngày Chúa quang lâm. Thế giới còn nhiều người điếc, người câm; nhưng họ không chỉ điếc, chỉ câm về mặt thể lý mà con câm điếc tinh thần nữa. Một khi ta không thể nói một lời yêu thương, tha thứ, cảm thông… là ta đang câm về mặt tinh thần; một khi ta không nghe được tiếng Chúa nói, cũng chẳng nghe được tiếng tha nhân kêu cầu…, ta đang bị điếc về mặt tinh thần vậy.

Xin Chúa chữa lành tật câm điếc này nơi mỗi chúng ta. Xin Chúa mở miệng để ta ca khen Chúa, để ta nói lời yêu thương; xin Chúa mở tai để ta nghe được tiếng Người và nghe được tiếng tha nhân khi họ cần đến ta.