Ngày 07.02.2022: Xin được gặp gỡ chính Chúa

 

 Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 53-56

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

XIN ĐƯỢC GẶP GỠ CHÍNH CHÚA

Chúng ta không được diễm phúc sống cùng thời với Chúa Giêsu, không được đụng chạm đến Người một cách thể lý; nhưng với con mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra quyền năng của Chúa trong cuộc đời mình, và tất cả những ai được đụng chạm đến Người một cách thiêng liêng, đều cảm nhận ơn chữa lành của Chúa.

Hằng ngày Chúa vẫn đụng chạm đến chúng ta qua Lời của Ngài, qua các bí tích, qua những biến cố cuộc đời…, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện yêu thương của Người hay không. Xin cho chúng ta được gặp gỡ chính Chúa trong cuộc sống để cảm nhận tình yêu, lòng xót thương và ơn chữa lành của Chúa.