Ngày 06.02.2022: Để ơn Chúa sinh hoa kết quả

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

ĐỂ ƠN CHÚA SINH HOA KẾT QUẢ

Các Tông đồ vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được con cá nào; nhưng khi vâng lời Chúa “đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới”, các ông đã bắt được mẻ cá lạ lùng. Như vậy, kết quả các ông thu được không phải là tài khéo của các ông mà là ơn của Chúa. Kết quả việc loan báo Tin mừng của Hội thánh hay kết quả công ăn việc làm của chúng ta cũng thế, tất cả là hông ân Chúa ban; những nỗ lực của con người chỉ là sự cộng tác với ơn Chúa mà thôi.

Xin cho mỗi chúng ta biết luôn tin tưởng nơi Chúa và biết nỗ lực hết mình để ơn Chúa sinh hoa kết quả tốt đẹp trên những lao tác mỗi ngày của chúng ta.