Ngày 18.01.2022: Hiểu được tinh thần của luật

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2:23–28

Vào ngày sabát, Ðức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ Người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường. Những người Pharisêu liền nói với Ðức Giêsu: “Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Ðiều ấy đâu cho phép!”

Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Aviatha, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế, thế mà vua đã ăn, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa.”

Người nói tiếp: “Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát.”

HIỂU ĐƯỢC TINH THẦN CỦA LUẬT

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đả phá một lối sống nệ luật. Chúa đến không phải để phá bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Tuân giữ lề luật là điều cần thiết, nhưng không thể giữ luật cách máy móc, cách nô lệ; cần phải hiểu được ý nghĩa, hiểu được tinh thần của luật, nhờ đó việc tuân giữ lề luật không làm cho con người bị đè bẹp, không biến con người thành máy móc, nhưng thăng tiến con người, dẫn con người đến sự tự do, đến đức ái hoàn hảo.

Sống như thế, ta sẽ hiểu được lời giáo huấn của Chúa Giêsu: “Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát.”