Ngày 17.01.2022: Sống tinh thần mới

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2:18–22

Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Ðức Giêsu: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.

Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!”

SỐNG TINH THẦN MỚI

Trong Tin mừng hôm nay, bằng những dụ ngôn rất gần gũi, giản dị, Chúa Giêsu dạy chúng ta một cung cách sống đạo đúng đắn. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ; cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chúng ta không thể sống thời Tân ước bằng não trạng nệ luật của Cựu ước, không thể ở bên chàng rể và cứ rên rỉ khóc than.

Xin cho chúng ta có được một tinh thần mới, một trái tim mới đầy yêu thương, để sống bên Chúa Giêsu là chàng rể mới, là Đấng Cứu độ, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn chúng ta.