Ngày 09.01.2022: Sống xứng đáng là con cái Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 3, 15-16. 21-22

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Ðấng Kitô không?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI CHÚA

Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa mở ra một công cuộc tạo thành mới; từ đây lịch sử nhân lại bước sang trang mới của hành trình cứu chuộc. Tiếng Chúa Cha long trọng giới thiệu Chúa Giêsu:  “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”, tiếng đó vẫn còn vang vọng trong chúng ta, vang vọng nơi các giếng rửa tội trong Hội thánh; bởi vì mỗi khi chúng ta lãnh phép rửa tái sinh, chúng ta cũng được trở thành con cái Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta ý thức và biết trân quý phẩm giá được làm con Chúa khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và ước chi mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết sống cho xứng đáng là con cái Chúa.