Ngày 04.01.2022: Biết xót thương anh chị em

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 34-44

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”.

Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

BIẾT XÓT THƯƠNG ANH CHỊ EM

Hôm nay Chúa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Việc làm này xuất phát từ tấm lòng xót thương của của Thiên Chúa. Lòng xót thương luôn có sáng kiến, lòng xót thương là một phẩm tính cao đẹp của con người.

Chúng ta không diễm phúc là người được đón nhận tấm bánh hay miếng cá từ phép lạ này của Chúa; nhưng trong cuộc sống, chúng ta đón nhận biết bao hồng ân, biết bao tấm bánh và miếng cá của lòng xót thương Chúa trao tặng chúng ta. Xin cho chúng ta một khi đón nhận lòng xót thương của Chúa, cũng biết xót thương anh chị em đồng loại, nhất là những người đau khổ, những người bệnh tật, tội lỗi.