Ngày 05.01.2022: Chính Thầy đây, đừng sợ

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 45-52

(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bết-sai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.

CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

Nỗi sợ của các Tông đồ hôm nay gợi cho chúng ta nỗi sợ hãi của phận người mỗi chúng ta. Thực ra, ai sinh vào cuộc đời này mà không có nỗi sợ hãi; nhưng may mắn thay chúng ta có sự đồng hành của Chúa Giêsu, Người luôn bên cạnh chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời và nói với chúng ra rằng: “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.”

Là Kitô hữu, chúng ta diễm phúc không bước đi một mình trên hành trình cuộc đời, nhưng có Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta cần nhận ra sự hiện diện của Người trong cuộc sống, để trong những cơn gian nan bĩ cực, chúng ta luôn tìm được sự nâng đỡ chở che của Chúa.