Đức Thánh cha thúc giục các giám mục Ý giải hôn phối đơn giản và mau lẹ

 

Đức Thánh cha thúc giục các giám mục Ý giải hôn phối đơn giản và mau lẹĐức Thánh cha Phanxicô thúc giục các giám mục giáo phận tại Ý thiết lập các tòa án giáo phận để áp dụng các qui luật về việc giải hôn phối mau lẹ, đơn giản, miễn phí và dễ dàng hơn, chiếu theo các qui luật ngài ban hành cách đây sáu năm.

Qui luật vừa nói là Tự sắc “Chúa Giêsu là Thẩm Phán hiền lành (Mitis Iudex Dominus Iesus), do Đức Thánh cha ban hành ngày 15 tháng Tám năm 2015. Sáu năm đã trôi qua, nhưng nhiều giáo phận tại Ý không áp dụng qui luật này vì nhiều lý do.

Cho đến nay, tại Ý, các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu được cứu xét tại khoảng 20 tòa án liên giáo phận và hầu hết các giáo phận không có tòa án riêng về việc này. Có 212 giáo phận tại Ý, nếu áp dụng luật mới có nghĩa là cần thiết lập 212 tòa án giáo phận, điều này đòi một số lượng lớn về nhân sự và tài chánh.

Trong buổi tiếp kiến các thẩm phán Tòa Thượng thẩm Rota hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thánh cha nhìn nhận có nhiều chống đối chương trình cải tổ tòa án hôn phối ngài đã đề ra và nói rằng: “Nhân cơ hội này, tôi nhắn nhủ mỗi giám mục, được Chúa Kitô chọn làm cha, Mục tử và Thẩm phán trong giáo phận của mình, ngày càng cởi mở đối với thách đố về vấn đề này và đừng để các tín hữu đau khổ vì hoàn toàn tùy thuộc phán quyết (ly dị) của chính quyền dân sự”.

Hôm 26 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha đã ban hành tự sắc quyết định thành lập một Ủy ban Tòa Thánh để điều tra về việc áp dụng tự sắc Mitis Iudex trong các giáo phận tại Ý và nhấn mạnh vai trò của giám mục địa phương trong tiến trình này. Ủy ban do Đức ông Alejandro Arellano Cedillo, Niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, làm chủ tịch và có hai vị người Ý làm thành viên. Nhiệm vụ của Ủy ban là thẩm định và kiểm chứng sự áp dụng đầy đủ và tức khắc sự cải tổ thủ tục giải hôn phối, để “các giáo phận tại Ý tỏ ra là người mẹ quảng đại trong vấn đề có liên hệ chặt chẽ với phần rỗi các linh hồn”. Khi mãn nhiệm, Ủy ban sẽ lập bản tường trình chi tiết về công việc của mình và những gì nhận thấy trong việc áp dụng tự sắc “Thẩm Phán hiền lành”.

(CNA 27-11-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA