Ngày 30.11.2021: Lưới người như lưới cá

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 4, 18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

LƯỚI NGƯỜI NHƯ LƯỚI CÁ

Người môn đệ rao giảng về Đức Giêsu bằng khả năng riêng của mình. Các môn đệ xưa đã sử dụng nghề lưới của mình để đưa muôn dân đến với Chúa, thì cũng thế, trong chính công việc hằng ngày, chúng ta có phương thế hữu hiệu để giới thiệu Chúa của mình cho người khác, miễn là biết gắn bó với Người và chấp nhận được Người hướng dẫn.

Trong tranh ảnh thánh, vị tông đồ Andrê được trình bày cùng với thập giá hình chữ X và rổ cá. Có lẽ các họa sĩ muốn nói lên sứ vụ của thánh nhân: Ngài đã trở nên một ngư phủ lành nghề ‘lưới người’ cho Thiên Chúa, và sau cùng, đã hoàn toàn nên đồng hình đồng dạng với Thầy của mình bằng cái chết thập giá.